Na het rampzalige incident met de olietanker Bow Jubail die in de Derde Petroleumhaven de aanlegsteiger raakte waarna 200 ton olie het water inspoot, vraagt 50PLUS Rotterdam zich af of scherpere eisen en vernieuwde randvoorwaarden en controles wel voldoende zijn.

De oudenpartij wil eigenlijk wel eens van havenwethouder Visser weten of er vooraf zware antecentenonderzoeken worden gedaan bij bedrijven die zich in de Rotterdamse haven vestigen.

‘’Wordt er onderzocht hoe zo’n bedrijf en haar mensen in het verleden zijn omgegaan met de voor de aard van bedrijf relevante zaken rondom veiligheidshandhaving, naleving vergunningsregels en werknemersbeleid en duurzaamheid?’’, schrijft fractievoorzitter Ellen Verkoelen, die de ellende die het Noorse tankopslagbedrijf Odfjell veroorzaakt heeft actueel wil houden zo lang de vervuiler niet betaald heeft.

‘’Odfjell is de afgelopen jaren de beruchtste als het gaat om reputatie in het kader van houding en gedrag. Maar ook bij andere bedrijven waren er problemen. In de zomer van 2017 waren het bijvoorbeeld SHELL en Exxon Mobile die met ongelukken, brandjes en roetdeeltjes neergedaald in woonwijken, het nieuws beheersten.’’

Opgetelde ergernissen die het volgens 50Plus Rotterdam rechtvaardigen om – als dat tot nu toe niet gebeurt – in de toekomst voorscreening te laten plaatsvinden.

Print Friendly, PDF & Email