Zelfrijdende auto’s zijn helemaal niet welkom in het verkeer.

De verkennende studie Autonome Voertuigen van TNO en Arcadis heeft veel ongewenste bij-effecten opgeleverd.

De stedelijke knelpunten zullen met zelfrijdende auto’s namelijk niet af- maar juist toenemen. Ook zal die ontwikkeling leiden tot minder fietsers en wandelaars en een dalend gebruik van het openbaar vervoer. Maar dit zijn uitgerekend de vervoersmethodes die worden gepropageerd in de meest recente mobiliteitsnota’s van grotere gemeenten. Ook ontstaat er meer behoefte aan (lang)parkeerfaciliteiten en kiss+ride- en afzetstroken.

De onderzoekers bevelen volgens Binnenlandsbestuur aan om het gebruik van zelfrijdende deeltaxi’s en privéauto’s in stedelijk gebied te ontmoedigen of – op sommige centrumstedelijke locaties – geheel te verbieden. Voor het buitenstedelijke gebied kan met minder ingrijpende maatregelen worden volstaan.

 

Print Friendly, PDF & Email