Bestrijding van de klimaatverandering, bescherming van het milieu, terrorismebestrijding en het bevorderen van mensenrechten. Dat zijn de thema’s die volgens Nederlanders een belangrijke rol moeten spelen in de campagnes voor de Europese verkiezingen. Zorg voor het klimaat en de omgeving leeft veel meer in Nederland dan gemiddeld in Europa.

Ook veiligheidsbeleid en privacybescherming zouden veel aandacht moeten krijgen. Het gevoel van urgentie rond al deze onderwerpen is fors hoger dan het EU-gemiddelde. Dat geeft aan dat veel meer zou moeten worden gedaan aan jeugdwerkloosheid. In Nederland speelt dat thema minder.

De gegevens komen uit de Eurobarometer 2018, een representatieve peiling die precies een jaar voor de Europese verkiezingen is gepubliceerd.

Het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie is een goede zaak, vinden bijna acht op de tien Nederlanders, een lichte stijging vergeleken met een jaar geleden. Ruim vier op de tien vinden dat het de goede kant op gaat met de EU, iets minder dan in 2017. Een even grote groep vindt juist dat de EU een verkeerde koers vaart.

Voor het onderzoek werden afgelopen maand ruim 27.601 interviews afgenomen, waarvan ruim 1000 in Nederland.

Print Friendly, PDF & Email

Bron: ANP