Kinderen met problemen krijgen niet alle hulp die ze nodig hebben in het onderwijs in Rotterdam. Zo blijkt uit een nieuw onderzoek waarin leerkrachten massaal aangeven niet om te kunnen gaan met de werkdruk die dit met zich meebrengt.

Sinds 2014 zijn reguliere scholen verplicht hulp te bieden aan zorgleerlingen. Indien nodig met steun van jeugdhulp jeugdhulp, waarvoor de gemeente sinds 2015 verantwoordelijk is. Deze samenwerking verloopt nog niet vlekkeloos. Dat blijkt uit een onderzoek waarvoor 60 schooldirecteuren, ambtenaren en jeugdhulpverleners uitgebreid zijn geïnterviewd en bijna 500 leerkrachten en intern begeleiders van scholen een enquête invulden over hoe zij zaken ervaren en tegen het onderwijs aan kijken. De conclusie: een slechte samenwerking tussen het onderwijs en jeugdhulp.

Er is sprake van gescheiden werelden en onduidelijkheid over elkaars taken en verantwoordelijkheden, waardoor kinderen ondersneeuwen en niet de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Zo vinden scholen dat het wijkteam – waarin de hulpverleners verenigd zijn – te weinig en te laat in actie komt. Die wijkteams vinden juist dat scholen hun niet snel genoeg doorsturen, waardoor problemen blijven liggen, zich opstapelen en vervolgens verergeren.

Scholen voelen zich ook door het wijkteam niet serieus genomen als gesprekspartner. Één schooldirecteur vertelde de onderzoekers dat hij erachter kwam dat het wijkteam een gezin niet thuis bezocht omdat de vader vuurwapengevaarlijk is. Dit werd niet aan de school doorgegeven, waardoor de leerkracht nog wel gewoon op huisbezoek ging.

Daarnaast vinden leerkrachten en intern begeleiders op scholen dat hun werk zwaarder wordt, omdat ze meer kwetsbare leerlingen hebben en de problematiek verergerd. Ze hebben bijvoorbeeld kinderen in de klas die voorheen wél naar het speciaal onderwijs mochten, maar sinds de nieuwe wet in het reguliere onderwijs blijven. Vooral de lagere klassen ondervinden hier last van.

De toename van zorgleerlingen, de moeite die het kost om onderwijs en zorg op elkaar aan te sluiten, de wachttijden voor jeugdhulp en speciaal onderwijs: die kopzorgen zorgen ervoor dat driekwart van de ondervraagden uit het onderwijs ‘een zeer hoge werkdruk’ ervaart. 65 procent van hen heeft daardoor het gevoel tekort te schieten.

Onderwijswethouder Said Kasmi kan door het zomerreces niet reageren op de conclusies. In een brief aan de gemeenteraad kondigt hij wel al aan dat met een aantal scholen en wijkteams verder wordt gesproken over de belemmeringen in de samenwerking en dat de administratieve druk wordt onderzocht.

Print Friendly, PDF & Email