Dagblad010 | Kopzorgen (193) - Begrafenispolis
mainImage

Kopzorgen (193) - Begrafenispolis

15 september 2019, 07:27 uur
Algemeen, Geld & Recht

Seniorredacteur Hans Roodenburg (ex-Het Rotterdams Parool, ex-Het Vrije Volk, ex-Rotterdams Dagblad) geeft antwoord op knellende vragen van uiteenlopende maatschappelijke aard. U kunt ze hem rechtstreeks stellen op: [email protected] Het antwoord (meestal voor anderen ook van belang) leest u terug in dit digitale dagblad.  Uw naam wordt daarbij niet vermeld.

Vraag:

Mijn vrouw en ik overwegen na ons overlijden ons lichaam ter beschikking van de wetenschap te stellen. Wij hebben een begrafenisverzekering en onze vraag is, of wij, of erfgenamen de op de polis vermelde bedragen dan ook uitgekeerd krijgen of dat er niets wordt uitgekeerd omdat er geen begrafenis volgt. Hebben wij voldoende aan een met de handgeschreven verklaring over ons plan, of dient dit door een notaris geregistreerd te worden?

Antwoord:

De uitkering van de begrafenisverzekering wordt alleen gedaan als u bent overleden. Meestal staat in de begrafenisverzekering aangegeven welk bedrag er na overlijden wordt uitgekeerd en waarmee in principe de begrafeniskosten (of die voor crematie) moeten worden betaald.

Echter als uw lichaam geheel aan de medische wetenschap wordt beschikbaar gesteld, dan is het mogelijk dat er helemaal geen uitvaartkosten zijn gemaakt. Dan is het 'gewoon' een uitkering aan nabestaanden. Wellicht kunnen daaraan ook nog fiscale aspecten kleven.

De wetenschap wil overigens vaak niet uw lichaam na overlijden. Er is namelijk een groter aanbod dan de wetenschap nodig heeft. Bij https://transplantatiestichting.nl/ kunt u aangeven wat er met uw overleden lichaam moet gebeuren. Het is aan te bevelen om daarin ook op te nemen wat u uiteindelijk wil: begraven of cremeren.

Wie zijn lichaam na overlijden ter beschikking wil stellen van de wetenschap, moet ook eerst contact opnemen met een anatomisch instituut van een medische faculteit van een universiteit. Deze instituten geven informatie over de gang van zaken vóór en na overlijden.

Een andere zaak is om donor te worden. Er zitten heel veel kanten aan deze kwestie. Bovendien is het politiekgevoelig. Als u daarover meer wil weten dan verwijzen wij u naar haar informatienummer 0900 8212166. Of kijk op de site.