Dagblad010 | 'Nee hè, wethouder, geen kippenboerderij op water'

'Nee hè, wethouder, geen kippenboerderij op water'

mainImage
Dit is de bestaande Floating Farm, eveneens een doorn in het oog voor dierenvrienden

De Partij voor de Dieren in Rotterdam snapt niet dat het een wethouder moet uitleggen dat kippen niet op het water horen en hoopt dan ook dat Bert Wijbenga, verantwoordelijk voor de buitenruimte in de stad, het gezond verstand laat zegevieren door het plan van de ‘Floating Farm Poultry’ te torpederen.

Over het idee van een kippenboerderij, naast die van de reeds bestaande en al even omstreden drijvende boerderij ‘Floating Farm’ in de Merwe-Vierhavens, spreken dierenvrienden in termen van ‘’achterlijk’’. Bovendien vragen ze zich af welke belang hier wordt gediend?

Daarnaast wijst de PvdD in een brief aan de wethouder op de gevaren van stikstof, omdat de geplande drijvende kippenstal niet ver van de bewoonde wereld ligt. ‘’Een kip die het naar de zin heeft, vliegt, fladdert, rent, scharrelt, pikt. Hierdoor dwarrelt er natuurlijk ook stof rond; allemaal heel natuurlijk’’, laat fractievoorzitter Ruud van der Velden weten.

“Optimaal dierenwelzijn in de pluimveehouderij, betekent meer gezondheidsrisico’s voor omwonenden. Er zal dus altijd een afweging tussen de twee gemaakt moeten worden”, aldus Van der Velden, die er de vraag aan vastkoppelt: ‘’welke gaat u maken?’’


Foto: Gemeente Rotterdam