Dagblad010 | Rotterdam wuift Van Midden uit naar Brabant

Rotterdam wuift Van Midden uit naar Brabant

mainImage
Afscheid Han van Midden, naast hem de zingende raadsleden Van Groningen en Hoogwerf

Politiek Rotterdam heeft donderdag afscheid genomen van Han van Midden, de griffier van de Rotterdamse gemeenteraad. Hij wordt burgemeester van Roosendaal en komt daarmee terecht in de geboortestad van wijlen Feyenoords Tank, Theo Laseroms. Dat weet Van Midden, zoals hij ook weet dat de oud bondscoach George Knobel er vandaan komt, want dat heeft hij – hem kennende – inmiddels allemaal al bestudeerd in de zuidwestelijke Brabantse gemeente waar hij op 3 oktober in zijn nieuwe functie wordt geïnstalleerd.

Drukte op de publieke tribune om die reden gedurende het late middaguur en ook een volle raadszaal, waarvan hij uiteindelijk geëmotioneerd afscheid nam na honderden woorden waarvan hij er zelf ook een heleboel voor zijn rekening nam, inclusief een rits lofuitingen aan het adres van de mensen met wie hij sinds december 2015 als griffier in Rotterdam had samengewerkt.

De 42-jarige Van Midden, zoon van een predikant, was als geboren Amsterdammer in 1999 in de Maasstad terecht gekomen als student bedrijfskunde en bleef er hangen. Wel was hij nog even rijkstrainee op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, later bij adviesbureaus in de publieke sector en vijf jaar lang bij Deloitte tot de politiek hem fataal triggerde.

Oud-wethouder Robert Simons zei als nestor van de Rotterdamse gemeenteraad dat hij Van Midden eigenlijk al vandaag de eerste de beste ontmoeting ‘’een geschikte kerel’’ had gevonden. Hij ontmoette hem bij een barbecue, het was twee uur ’s nachts, ‘’er ging een slok bier naar binnen, en voordat hij een bitterbal in zijn mond stak, nam hij ook nog een trek van een sigaret’’, zei Simons, ‘’iemand die dus van gezelligheid houdt, dus niet zo verwonderlijk dat Roosendaal hem heeft binnen gehaald.’’ In de stadhuistuin zou Van Midden later ook door de Raads-Selvera’s worden toegezongen.

‘’Han geeft leiding aan de griffie die bestaat uit 30 mensen. De griffie ondersteunt de raad als hoogste orgaan van de stad. En het bestuur, de macht, heeft 11.000 ambtenaren tot haar bechikking’’, zei Simons. ‘’Ik heb op meerdere plekken in de Rotterdamse politiek mogen acteren, en ik kan u één ding vertellen: het hoogste orgaan van de gemeente heeft vaak het nakijken. Het zou goed zijn om de griffie te versterken om zo meer evenwicht te brengen tussen de controlerende en uitvoerende macht in Rotterdam. Het afscheid van Han is, denk ik, een geschikt moment om de griffie tegen het licht van 2019 te houden.’’