Dagblad010 | Rotterdamse politie racistisch? Morgen uitspraak

Rotterdamse politie racistisch? Morgen uitspraak

mainImage

Het politiekorps zal donderdag met grote belangstelling uitzien naar de uitspraak van de gemeenteraad of Rotterdamse agenten wel of niet racistisch zijn. Leefbaar Rotterdam heeft die uitspraak gevraagd naar aanleiding van veel verdachtmakingen van (institutioneel) racisme richting de Nederlandse en Rotterdamse politie.

‘’De dood van George Floyd in de Verenigde Staten heeft geleid tot een hoogoplopende discussie over politiegeweld. Die discussie is naar Nederland en Rotterdam geïmporteerd en de verwijten van racisme richting de Nederlandse en Rotterdamse politie heeft ook binnen de politiek steeds meer voet aan de grond gekregen’’, vindt raadslid Tanya Hoogwerf, die nu getest wil zien of haar partij de enige is die zich tegen die beeldvorming verzet.

‘’Onze agenten zetten zich onder steeds zwaardere omstandigheden en met gevaar voor eigen leven voor een veilig Rotterdam. Ze krijgen steeds vaker te maken krijgen met grove agressie. De suggestieve en ongefundeerde beschuldigingen van racisme leiden ertoe dat agenten steeds verder worden belemmerd in hun werkzaamheden en geconfronteerd worden met een steeds vijandiger klimaat’’, aldus Hoogwerf, die het van groot belang vindt ‘’dit giftige discours recht te zetten.’’

De politiek kan hierin naar haar mening een voorbeeldrol vervullen.