Dagblad010 | Straten krijgen naam van strijders tegen slavernij

Straten krijgen naam van strijders tegen slavernij

mainImage
Verantwoordelijk wethouder Bert Wijbenga

In Rotterdam zijn vijf nieuwe straten in Charlois vernoemd naar personen die streden tegen slavernij en koloniale overheersing in de voormalige Nederlandse koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen. Wethouder Bert Wijbenga (Integratie en Samenleven) stemde in met het advies van de straatnamen- en gedenktekenscommissie en de gebiedscommissie Charlois. In 2021 zullen de eerste bewoners hun intrek nemen in hun huis aan de Tulastraat. De andere benoemde straatnamen zijn Thicopad, Janey Tetarypad, Virginia Gaaipad en Bonipad.

Inwoner Simão Miguel stuurde in november 2019 een suggestie naar de straatnamen- en gedenktekencommissie voor het vernoemen van een straat naar Tula. Simão Miguel: “Ik ben blij dat deze straatnamen in zo’n korte tijd zijn benoemd! Er is niet altijd meteen een goede plek voor een nieuwe straatnaam. Het is goed dat het koloniale verleden zichtbaar is in Rotterdam. Niet alleen de kant van de overwinnaars maar ook de kant van de mensen die streden tegen die overheersers. Dat zijn echte helden die verzet leverden. Een inspiratiebron voor iedereen in de stad.”

Tula (geboortejaar onbekend-1795) was de leider van de slavenopstand in 1795 op Curaçao. Hij protesteerde tegen het onrecht dat slaven werd aangedaan en streefde naar vrijheid en gelijkheid. 

Landslaaf Thico (geboorte- en sterfjaar onbekend) was de woordvoerder van de slavenopstandelingen op Aruba. Geïnspireerd door de slavenopstanden op Curaçao en Saint-Domingue keerde Thico zich in 1795 met ongeveer dertig slaven tegen hun eigenaren. 

Janey Tetary (1856-1884) leidde protesten tegen de werkomstandigheden van de Hindoestaanse contractarbeiders in Suriname. 

Virginia Dementricia, later Virginia Gaai (1842-1867), was een slaafgemaakte die op Aruba in opstand kwam tegen haar eigenaren. Zij overtrad meermalen de haar opgelegde regels en werd daarvoor elke keer met dwangarbeid gestraft. 

Boni (1730-1793) werd geboren als de zoon van een weggelopen slavin, die zich had aangesloten bij de Cottica-Marrons. Eenmaal volwassen nam hij het leiderschap van de Cottica-Marrons over. 

De straten worden aangelegd voor het nieuwbouwproject ‘In het Zuiderpark’, als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid.