Dagblad010 | 550 woningen in Zomerhofkwartier
mainImage

550 woningen in Zomerhofkwartier

24 juni 2020, 21:30 uur
Bouw & Wonen

De ontwikkeling van het Zomerhofkwartier (ZOHO) is definitief gegund aan het consortium Leyten en Stebru. Het nieuwe ZOHO richt zich op een mix van werken en wonen. De buurt moet een inspirerende schakel worden tussen de binnenstad en het Oude Noorden. Er komen circa 550 woningen, van sociale huur tot koop. De gebiedsontwikkeling bouwt voort op het karakter en de eigenheid van het huidige ZOHO.

ZOHO is de afgelopen jaren een uniek en ongedwongen gebied geworden met typisch Rotterdamse eigenschappen: divers, creatief, experimenteel en met een rauw randje. Met behoud van die identiteit wordt ZOHO versterkt. Het gebied wordt klimaatadaptief en geeft daarmee de stad een groene impuls.

Nieuw is dat er straks ook gewoond kan worden. Er komt een mix aan sociale huurwoningen (ca 30%) en huur- en koopwoningen in het midden (ca 35%) en duurdere segment (ca 35%). Voor alle bewoners, en tevens mensen uit de omgeving, geldt dat zij gebruik kunnen maken van collectieve voorzieningen zoals de huiskamer met kleine horeca, gebruik van deelauto’s en fietsen (mobiliteitshub) en het overdekte sportveld.

Het winnende plan van consortium Leyten en Stebru kent een gelaagde ruimtelijke opbouw. Op het maaiveld komen stedelijke voorzieningen en creatieve bedrijven met daar bovenop een groen landschap dat het toekomstige Hofbogenpark en de Noordsingel met elkaar verbindt. Bovenop de groene laag komen stadsblokken tot een hoogte van 50 meter.

De randen van ZOHO richting de binnenstad krijgen een stedelijk karakter en centraal in ZOHO komt een open plein waar verschillende functies samenkomen zoals sport, spel en horeca. Panden die de sfeer van het huidige ZOHO bepalen blijven als structuur behouden.