Dagblad010 | Gerommel binnen Klantenraad Woonstad
mainImage

Gerommel binnen Klantenraad Woonstad

Kees Jonker
4 december 2019, 23:19 uur
Bouw & Wonen

Het rommelt binnen de Klantenraad Woonstad. Deze huurdersorganisatie, die de belangen behartigt van de ruim 50.000 huurders van Woonstad Rotterdam, is naar verluidt op zoek naar een nieuwe voorzitter. Dat is op dit moment nog Ariëtte Nijeboer, tevens bestuurslid van de Woonbond. Haar langste tijd bij de Klantenraad lijkt erop te zitten. Dat geldt ook voor secretaris Arie Vooijs. Los daarvan is men al langer op zoek naar een kandidaat voor het penningmeesterschap.

De Klantenraad zoekt niet vaak de publiciteit, maar zijn rol is er niet onbelangrijker door. De huurdersorganisatie maakt namelijk prestatieafspraken met Woonstad Rotterdam en wethouder Kurvers. Daarin staat wat de huurders van Woonstad te wachten staat in de jaren 2020 en 2021. Wat er gesloopt of gerenoveerd gaat worden. Met hoeveel de huur per 1 juli omhoog gaat. Enzovoorts.

Het is lastig om informatie te krijgen bij Nijeboer over de vraag of de Klantenraad tevreden is over het resultaat van de prestatieafspraken, die vlak voor de kerst worden ondertekend.
Wie belangstelling toont, mag zijn of haar vragen naar de Klantenraad sturen. Maar antwoorden daarop volgen niet. Dagblad010-publisher Kees Jonker kan erover meepraten.
Hij toonde tot nog toe vergeefs interesse in de volgende actuele kwesties:

* Klopt het dat de Klantenraad een conflict heeft met de Woonstad-directie over de prestatieafspraken? Geldt dat ook voor Stadswonen?
* Heeft de Woonstad-directie laten weten niet langer met de Klantenraad te willen doorgaan als niet voor 1 maart een betere, constructievere samenwerking mogelijk is?
* Hoe staat de Klantenraad in het project Wielewaal? Kiest de Klantenraad nog steeds de kant van Woonstad? Of heroverweegt de Klantenraad zijn standpunt?
* Heeft de Klantenraad zijn afkeuring aan Woonstad kenbaar gemaakt over projecten á la Bloklandstraat (huur 1579 euro)? Zo ja wanneer is dat gebeurd?
* De Klantenraad is op zoek naar 'iemand die bestuurservaring zou willen opdoen of hier al over beschikt en dit verder zou willen uitbouwen in de rol van bijvoorbeeld penningmeester, secretaris of voorzitter'. Wil mevrouw Nijeboer ermee stoppen?

De Klantenraad wilde 'graag' weten - en weet dat inmiddels - waar de belangstelling van Dagblad010 naar uitgaat. "Wij kunnen dan beter inschatten
wat we voor u kunnen betekenen", aldus de schrijver van een mail van Stichting Klantenraad Woonstad Rotterdam.
De kans is overigens niet uitgesloten dat een reactie nog wat tijd zal vergen. Want de Klantenraad is boos op Jonker. "U dient sowieso na te gaan in hoeverre de Klantenraad u zou kunnen helpen. In een eerdere publicatie heeft u zich immers al bijzonder negatief uitgelaten over de Klantenraad zonder enig contact met de Klantenraad voorafgaand aan uw publicatie. Dit betreuren wij en getuigt in zekere mate van een vorm van onbereidheid om gedegen onderzoeksjournalistiek toe te passen".

De gewraakte publicatie, een column, verscheen op 3 oktober in Dagblad010: https://dagblad010.nl/columns/een-moeilijk-uit-te-leggen-verhaal-