Dagblad010 | Optocht bewoners Lijnbaanflats naar Vestia

Optocht bewoners Lijnbaanflats naar Vestia

mainImage
Jan Evertsenplaats

De bewoners van de ‘Lijnbaanflats’ aan de Jan Evertsenplaats pikken de arrogante houding van verhuurder Vestia niet meer. Daarom gaan zij donderdagavond met een groot aantal bewoners naar de bewonersprojectgroep-vergadering met Vestia en eisen een  antwoord op hun eisen vragen met de slogan: ‘Het is geen pret dat geboor in onze flat.’

Eerder op 18 april deden de bewoners samen met de SP in het gevormde “Bewonerscollectief Jan Evertsenplaats” een poging om handtekeningen over de renovatiewerkzaamheden aan te bieden, maar dat mislukte. Vestia weigerde ze, omdat de woningcorporatie uitsluitend met de bewonersprojectgroep wilde communiceren. Die vergadering staat morgenavond op de rol.

Het bewonerscollectief gaat nu onaangekondigd langs en krijgt assistentie van de fractie van de SP. De bewoners van de laagbouw eisen een vergoeding voor de schade die tijdens de renovatie is ontstaan, huurcompensatie voor de periode van onderhoud en vergoeding van de kosten vanwege gebrekkige oplevering en de tijdelijke huisvesting. En zeker geen huurverhoging en indexering.

De bewoners van de hoogbouwflats eisen daarnaast de belofte van Vestia dat de overlast en problemen van de renovatie niet worden herhaald. Ze willen verbetering van de communicatie en bereikbaarheid, zeggenschap over het geplande onderhoud, voldoende garantie voor tussenwoningen, veiligheid en een onkostenvergoeding die toereikend is voor alle gemaakte kosten. Ook eventuele opgelopen schade moet worden opgelost door Vestia.

 


Foto: Google