Dagblad010 | Rotterdam kan 500 woningen ontgassen

Rotterdam kan 500 woningen ontgassen

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

De nieuwe raadsleden van Rotterdam kunnen op de eerste vergadering het demissionaire stadsbestuur de opdracht geven de eerste 500 woningen in de stad te ontgassen. Het rijk stelt nog dit jaar 90 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten die nog voor 1 juli een plan indienen om een of meer woonwijken van het aardgas af te halen. Voorwaarde is wel dat nog dit jaar met de concrete uitwerking ervan moet kunnen worden begonnen.

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) maakte haar subsidie gisteren in een Kamerbrief bekend. Ollongren verwacht dat ongeveer twintig van de ingediende plannen kunnen gaan dienen als ‘grootschalige proeftuin’. De kennis die gedurende het experiment wordt opgedaan, moet beschikbaar komen voor alle andere gemeenten die bezig zijn aan om bestaande wijken van het aardgas af te halen.

Veel gemeenten hebben al het beleid om nieuwbouw voortaan aardgasvrij op te leveren. Om te kunnen voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs, heeft het kabinet-Rutte III daarnaast de ambitie om jaarlijks 30.000 tot 50.000 bestaande woningen van het aardgas af te halen. De eerste ervaringen van gemeenten die bestaande woonwijken van het gas afhalen (zoals in Purmerend), leren dat het een arbeidsintensief en kostbaar proces is.

Van de 90 miljoen is 85 concreet beschikbaar voor gemeenten en wordt 5 miljoen geïnvesteerd in een landelijk ondersteuningsprogramma van de pilots. Per gemeente wordt maximaal één plan (circa 500 woningen) gehonoreerd.

Selectie geschiedt onder meer op bestuurlijke steun vanuit het college, termijn van oplevering, betrokkenheid van regionale stakeholders (corporatie, netbeheerder, energieleverancier, bedrijfsleven) en de betrokkenheid en het draagvlak bij burgers en bedrijven voor de plannen. Ook mogelijkheid tot opschaling wordt in de selectie meegenomen.

 


Foto: Digitaal Dagblad