Dagblad010 | Rotterdam wil dit jaar 7500 huizen bouwen

Rotterdam wil dit jaar 7500 huizen bouwen

mainImage

Ondanks stijgende bouwkosten, een gebrek aan bouwmateriaal en de krapte op de arbeidsmarkt is in Rotterdam gestart met de bouw van 6.274 woningen. Eind 2019 staat de teller naar schatting op 7.500 woningen. Dat is ongeveer 40 procent van de 18.000 woningen die het college in de periode tot 2021 wil laten bouwen.

Er komen steeds meer mensen naar Rotterdam. Daarnaast willen steeds meer inwoners in de stad blijven wonen. Om dit allemaal op te vangen moeten er tot 2040 50.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Die moeten bij voorkeur deels in deze collegeperiode worden gerealiseerd.

Een gebrek aan bouwplannen als gevolg van de afgelopen crisis, de stijgende bouwkosten, het beschikbaar zijn van voldoende bouwaannemers en bouwmaterieel én de krapte op de arbeidsmarkt voor die aannemers zorgt voor vertraging.

Ook de opgave van bouwen in de binnenstad en de herontwikkeling van haventerreinen naar woongebieden is uiterst complex en kan daardoor vertraging opleveren. Zorgvuldige besluitvorming neemt meer tijd in beslag, omdat er veel partijen en bewoners bij betrokken zijn. Bijvoorbeeld de bouwontwikkelingen op Wijnhaveneiland, het gebied Cool en de Piekstraat.

Daarnaast kan de stikstofproblematiek voor een aantal projecten in de buurt van Natura 2000-gebieden mogelijk nog vertraging opleveren. Welke dat in Rotterdam zijn, is nog niet bekend.

Het college zet maximaal in op het bereiken van het gewenste aantal woningen in deze collegeperiode. De rol van het college bestaat uit het zo soepel mogelijk maken van het uitvoeren van bouwplannen door marktpartijen, zoals ontwikkelaars en investeerders, en corporaties. Ook stelt het college bouwgrond beschikbaar.

Wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen): 'Ik ben trots op het feit dat we ondanks moeilijke omstandigheden van de afgelopen crisisjaren en de huidige problemen als gevolg van de hoogconjunctuur nu, toch dit jaar in de buurt van die veertig procent eindigen. Ik vertrouw erop dat we samen met ontwikkelaars, corporaties en investeerders het aantal woningen dat nodig is voor deze stad gaan bouwen.'