Dagblad010 | SP waarschuwt voor achterkant van de parels

SP waarschuwt voor achterkant van de parels

mainImage
Inzet: Aart van Zevenbergen en Taylan Cicek (SP)

De VVD en hun bouwwethouder Bas Kurvers ondervinden waardering voor de wijze waarop ze de stad mooier maken, hoger en dichter. Vooral het centrum parelt. De liberalen zetten daarmee het beleid van de vorige coalitie met bouwinspirator Leefbaar voort met zelfs een nog hogere productie. Met de PvdA en GroenLinks als meestemmende coalitiepartners heeft de VVD dan ook meer armslag. Het kritische boze oog - als het gaat om het uitblijven van voldoende flex- en huurwoningen, ook voor spoedzoekers en kwetsbare groepen, zit nu voornamelijk bij de SP. Raadslid Taylan Cicek roept daarom nu ook bijna in wanhoop op het deltaplan van de Federatie Opvang te steunen, omdat er steeds meer Rotterdammers dreigen dakloos te worden vanwege het tekort aan die betaalbare woningen.

‘’De druk op de woningmarkt leidt op alle niveaus tot onwenselijke situaties. Maar vooral op die van het lage segment’’, aldus Cicek. ‘’Volgens de Federatie Opvang is er een enorme schaarste aan (kleine) betaalbare huurwoningen en vraag dit probleem om een deltaplan. Het aanbod blijft te laag. Spoedzoekers zijn mensen die niet in een levensbedreigende situatie zitten of een acuut probleem hebben, maar wel dringend een woonruimte behoeven. Het aantal woningen aan de onderkant van de woningmarkt moet substantieel verhoogd worden.’’

De huidige target van het college is om 3600 sociale huurwoningen tot 2022 te bouwen, waarvan een deel bedoeld is als zelfstandige studentenwoningen. Maar hoeveel zijn dit er, wil de SP weten.  Zijn deze woningen strikt voor studenten bedoeld of kunnen deze woningen ook voor andere doelgroepen worden gebruikt als het nodig is?  Hoeveel flexwoningen en tijdelijke woonvormen zoals de Skaeve Huse worden er gebouwd in Rotterdam en vallen deze woningen onder de target van 3600 nieuwe sociale huurwoningen? Het zijn vragen die nu ter beantwoording bij Kurvers liggen.

‘’Volgens het college komen er in totaal 3600 verschillende soorten nieuwe sociale huurwoningen erbij, een target van minder dan 900 per jaar. Gezien de huidige schaarste zal dit betekenen dat het structurele tekort aan betaalbare sociale huurwoningen niet op deze manier kan worden opgelost’’, zegt Cicek, die zich verder ergert aan de procedures bij het verkrijgen van een urgentieverklaring. ‘’Onduidelijke regels en hoge kosten.’’