Dagblad010 | Wijkraad steunt Patrimonium’s Hof
mainImage

Wijkraad steunt Patrimonium’s Hof

23 mei 2019, 11:44 uur
Bouw & Wonen

“Het feit dat er op geen enkel moment overleg over de toekomst en de plannen voor het Patrimonium’s Hof is geweest door Vestia of de Huurdersraad van Vestia strookt niet met hoe een woningcorporatie met haar huurders zou moeten omgaan”.

Dat schrijft de wijkraad Bloemhof in een ‘boos’ advies aan burgemeester en wethouders. De wijze waarop Vestia en de gemeente de 103 huurders van het Patrimonium’s Hof hun huis wil uitzetten is bij de wijkraad in het verkeerde keelgat gevallen.

Want: “De huurders wordt op dit moment geen enkel perspectief in Bloemhof geboden terwijl een behoorlijk aantal al tientallen jaren onze goede medebewoners zijn. Dat is onwenselijk, slecht voor de sociale structuur in de wijk en moet anders”.

De geschrokken huurders van het monumentale hof hebben zich inmiddels georganiseerd in een bewonerscommissie. Doel: een sociaal renovatieplan. Er is een website met veel informatie http://www.patrimoniumshof.nl

Van wethouder Kurvers willen de bewonerscommissie inzage in alle stukken, die ten grondslag hebben gelegen aan Vestia’s ‘renovatieplan’.

Geen zeventig procent

Onomstreden is inmiddels dat voor het doorgaan van het plan niet van toepassing is dat minimaal zeventig procent van de huurders moet instemmen.
Klaas Vis van de bewonerscommissie legt uit: “Dit geldt niet in alle gevallen. Bij dringende reden(en) behoeft dit niet. Het huurcontract wordt ontbonden. De eigenaar kan er weer meedoen wat hij wil. Vestia en de Gemeente lijken deze route te hebben gekozen”.

Zie ook
Column van Kees Jonker: Renovatie is achterhaald begrip

https://dagblad010.nl/Columns/het-begrip-renovatieproject-is-achterhaald