mainImage

Burger-meester-lijk gezeur

29 augustus 2021, 11:03 uur
Columns, IJsselmondeNieuws, Echwel Rotterdam

Ja, waar gaat het hier over? 

Het gaat over de publicatie van een nieuwtje dat geheim moest blijven. Een pijnlijk nieuwtje. Daarom ook lekte ik uit ambtelijke stukken. Opzettelijk, want ik vond dat daarmee het maatschappelijk belang was gediend. En toen waren de rapen gaar. 

Woningbouw op de tennisbanen van Overschie. Dat was het nieuws. Geen bewoner in de straat die op de tennisbanen uitkijkt, die dat wist. Op een enkeling na, wellicht. Met de nadruk op wellicht. Maar die was toen al vertrokken en mocht hij voorkennis hebben gehad, dan had hij in elk geval z’n huis op tijd verkocht. Ook daarom was het nieuwtje geheim en listig, wellicht. Maar juist daarom publiceerde ik het, zie de geschiedenis onderaan. Ik vond als lid van de gebiedscommissie Overschie dat men alles moest weten. Hier voerde ik naar mijn overtuiging mijn taak als volksvertegenwoordiger uit. 

Maar daar verschilde de burgemeester en ik dus van mening over. Hij en mijn medegebiedscommissieleden vonden mijn optreden buitengewoon schadelijk voor de samenleving. Dit doe je niet. Hun mening was dat wij/zij wel uitmaken wanneer de belanghebbende bewoners geïnformeerd worden. En daar was ik het en ben ik het nog steeds niet mee eens. 

Als het aan deze incestueuze clubjes ligt, dan treden ze met nieuws pas naar buiten als alle seinen op groen staan. Pas dan mag u als betrokkene participeren en nog meer van dat gelul in een TL-buis. 

U kent dat wel: een clubje ingehuurde stofzuigerverkopers die voor de politiek het straatje moet schoonvegen. 

Schending Ambtsgeheim

Onze burgemeester vond het nodig om aangifte tegen mij te doen met als titel Schending van het Ambtsgeheim? Klinkklare onzin, want ik ben helemaal geen ambtenaar, en de status van het agendapunt was van een andere gradatie, maar het stond er natuurlijk wel zeer krachtig en statuesk. 

De burgemeester vond het ook nog eens nodig om het in de vergadering van de Commissie Veiligheid en Bestuur op 04-02-2021 te benoemen: schending van het Ambtsgeheim als feit, terwijl de zaak nog in onderzoek was? Deze integriteitsaanval naar mijn persoon van onze burgermeester was dan ook naar mijn overtuiging onder de gordel. 

Als je dan iets te vertellen heb in dit verhaal moet je wel volledig zijn, burgervader.
Zeg dan óók dat ik u op 17 november 2020 om 10.42 heb gebeld over deze zaak en dat ik er behoorlijk mee in mijn maag zat. 

Ik heb zelfs met meerdere mensen gebeld. Bijvoorbeeld met mijn mentor, een hoogleraar bestuurskunde. Van hem kreeg ik het advies dat ik moest handelen naar Eer en Geweten, omdat dat in mijn eed/belofte staat.

Aangifte

Op 05-03-2021 heeft burgemeester Aboutaleb in zijn functie aangifte gedaan van het door hem verzwaarde feit - gepleegd door ondergetekende!

Op 20 augustus 2021 rolde er een brief van het openbaar ministerie op de mat met het bericht dat de zaak voorwaardelijk geseponeerd werd. Vanwege gebrek aan personeel. En omdat het geen prioriteit had. Met verder natuurlijk een hoop tunnelgelul over hoe fout ik hier wel niet was. 

Gebrek aan personeel? Geen prioriteit? Een burgemeester - de hoogste ambtenaar van Rotterdam - doet aangifte (wat voor hem wel de hoogste prioriteit had) en dan doet - ondanks een smerig duur onderzoek van onze vrienden Jansen & Jansen – de officier van justitie er niets mee? 

Is er soms onrust in de driehoek?

Ik heb geen moeite met het openbaar maken van deze brief (opmerkelijk niet aangetekend?) van de officier van justitie. Dus als de krant hem wil openbaren dan, van harte.

Er zit ook nog een addertje onder het gras: de officier van justitie kan te allen tijde alsnog een vervolging in stellen als ik mij waarschijnlijk niet gedraag naar de door hun opgelegde regels?

Dat riekt er naar mijn overtuiging naar dat ik bestuurlijk chantabel ben?

Deze zaak is ook twee keer in het presidium besproken. (Dat is de club van alle fractievoorzitters van de politieke partijen in de gemeenteraad, plus de burgemeester). Aboutaleb heeft daar geprobeerd om mij op een andere manier sancties op te leggen, maar kreeg daarvoor geen meerderheid. 

Ik kan dit verhaal natuurlijk nog verder uitbreiden, maar ik bespaar u de verdere details om het niet nog erger te maken. 

Graag uitspraak

Ik had in deze affaire graag een uitspraak van  de rechter gezien. Ik en naar mijn overtuiging ook de officier van justitie weten dat de beschuldiging van onze burgemeester bij de rechter geen stand zou houden. Maar ik nodig de burgemeester van harte uit om een procedure (klacht niet vervolging, (art.12 SV) te beginnen om mij alsnog voor de rechter te dagen?

Ik wil mijn dank uitspreken naar alle mensen in en buiten de politiek die het wel voor mij opgenomen hebben en die dus voor echte transparante politiek gaan als het de belangen van burgers betreft. In deze zaak in Overschie was dat het geval. 

Signaleren en zeggen waar het op staat – dat is toch naar mijn overtuiging de casus van een volksvertegenwoordiger.

Lees de details na:


https://dagblad010.nl/Columns/de-lekkende-nestor-in-het-belang-van-overschie-

https://dagblad010.nl/Columns/de-ex-nestor-werd-incontinent-verklaard-

https://dagblad010.nl/columns/wie-de-klok-luidt-luidt-zijn-ondergang-?fbclid=IwAR2kqiaNx6v4lvKUhUqb4VIDjOijp5Wtxl3yUNalpzzowSO3SmfUykAgSiA

https://dagblad010.nl/Columns/de-incontinente-integriteit-rond-feyenoord-city-

Zo, dan bent u weer op de hoogte!

Bijlage: 

De brief van de officier van justitie: