Dagblad010 | Kopzorgen (185) - Asbestverwijdering

Kopzorgen (185) - Asbestverwijdering

mainImage

Seniorredacteur Hans Roodenburg (ex-Het Rotterdams Parool, ex-Het Vrije Volk, ex-Rotterdams Dagblad) geeft antwoord op knellende vragen van uiteenlopende maatschappelijke aard. U kunt ze hem rechtstreeks stellen op: hansroodenburg@kpnmail.nl. Het antwoord (meestal voor anderen ook van belang) leest u terug in dit digitale dagblad. Uw naam wordt daarbij niet vermeld.

Vraag:

We hebben onze moeder verhuisd van haar huurwoning naar een zorgcentrum. Bij de ontruiming van het huis ontdekten we dat het keukenzeil asbesthoudend was. Je mag het kennelijk zelf weghalen, maar dan heb je toestemming van de gemeente nodig en die blijft te lang uit, vonden we.

We hebben besloten de verhuurder het weg te laten halen. Toen we de rekening kregen, schrokken we ons rot: kosten € 1300 voor het verwijderen van een stukje zeil van nauwelijks twaalf vierkante meter. Is deze prijs correct?

Antwoord:

De verhuurder heeft waarschijnlijk een gespecialiseerd bedrijf in asbestverwijdering ingeschakeld en dan komt er heel wat voor kijken, zoals mannen of vrouwen in speciale pakken en gescheiden verwerking.

Of dat nodig was bij uw zeil is echter de vraag. Het hangt ervan af hoeveel asbest in het materiaal is verwerkt en hoe op welke wijze.

Meer informatie over uw kwestie is op internet te krijgen.