Dagblad010 | Kopzorgen (204) – Erfrecht neven/nichten

Kopzorgen (204) – Erfrecht neven/nichten

mainImage

Seniorredacteur Hans Roodenburg (ex-Het Rotterdams Parool, ex-Het Vrije Volk, ex-Rotterdams Dagblad) geeft antwoord op knellende vragen van uiteenlopende maatschappelijke aard. U kunt ze hem rechtstreeks stellen op: hansroodenburg@kpnmail.nl. Het antwoord (meestal voor anderen ook van belang) leest u terug in dit digitale dagblad.  Uw naam wordt daarbij niet vermeld.

Vraag:

Mijn tante (95 jaar) is palliatief en heeft niet lang meer te leven. Ze heeft zelf geen kinderen en in haar testament de twee kleinzoons van haar overleden man aangewezen als erven. Haar man is al geruime tijd geleden overleden evenals de twee biologische dochters van de vader. Wij, als neef en nichten, hebben dus geen recht op een deel van haar erfenis?

Antwoord:

Nee. De dochters van de overleden vader krijgen door plaatsvervulling in het wettelijk erfrecht hun kinderen (kennelijk twee zonen) de erfenis. Tenminste als de oudere, inmiddels overleden, man, die al biologisch had voordat deze trouwde met uw tante.

Voor haar deel van uw tante betaalt ze erfbelasting boven bepaalde grenzen want dat is aan derden. Die erfbelastingvrije grens is in 2019 vastgesteld op €2173. Voor het deel van de overleden vader (want zijn kleinkinderen krijgen het erfdeel van het wettelijk erfrecht) is de grens in 2019 vastgesteld op €20.616. Dus er zit wel enig verschil tussen de overleden vader en uw tante die palliatief is. 

Neven en nichten hebben alleen maar recht op de erfenis als de oudere overleden man dat in een testament heeft bepaald. Kennelijk heeft hij het wettelijk erfrecht gevolgd in zijn testament. Dus zijn eigen inmiddels overleden kinderen die weer twee zonen hadden.

Het testament van uw tante geeft ook aan dat de kinderen van haar overleden man de nalatenschap krijgen. Een testament is namelijk een persoonlijk iets en slaat alleen maar op de situatie van die persoon.