'Asielzoekers in aso-azc’s plaatsen juridisch ondeugdelijk'

12 April 2021, 08:33 uur
Landelijk
mainImage
Gemeente Rotterdam

De plaatsing van asielzoekers in zogenoemde aso-azc’s is juridisch niet goed onderbouwd. Dit blijkt volgens NRC uit een wetenschappelijk artikel dat is gepubliceerd in het Nederlands Juristenblad (NJB).

Sinds eind 2017 worden overlastgevende asielzoekers opgevangen in aso-azc’s waar zij veel minder vrijheden hebben. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die in de reguliere opvang ruziemaakten, agressief waren, discrimineerden, intimideerden of vernielingen aanrichtten.

Volgens het artikel ontbreekt een duidelijke wettelijke grondslag voor sommige maatregelen in het aso-azc en is de toegang tot de rechter lastig. Ook zijn de criteria voor overplaatsing naar deze centra onduidelijk. Dit leidt, volgens het NJB-artikel tot "dominerende, willekeurige, machtsuitoefening".

In het aso-azc (eerst in Hoogeveen en Amsterdam, maar die laatste vestiging is gesloten) wordt de asielzoeker onderworpen aan een sober en streng regime.


Door: ANP