50Plus eist ook in 2e motie stop op extra subsidie

10 November 2020, 19:31 uur
Politiek
mainImage
OMA

Omdat 50Plus het vermoeden heeft dat de gemeente Rotterdam haar handen vrij wil houden bij de besteding van de Eneco-verkoop-miljoenen en geen enkel specifiek bestedingsdoel wil uitsluiten, heeft raadslid Ellen Verkoelen tijdens de begrotingsbehandeling 2021 een tweede motie ingediend die moet voorkomen dat er via de wegsluismethode extra geld gaat naar het nieuw te bouwen Feyenoord-stadion. 

‘’De Raad in mei 2017 heeft besloten tot een maximale investering van 40 miljoen euro (aandelen) + 60 miljoen euro (grond) + 35 miljoen euro (mobiliteit) en de wethouder Van Gils heeft meermaals in debat heeft laten weten dat er geen cent meer bij komt’’, aldus Verkoelen, die dit vastgelegd wil hebben omdat de kans zeer groot is dat Feyenoord City het budget gaat overschrijden.

‘’En dan is het zeer aannemelijk dat er een beroep gaat worden gedaan op de gemeente voor bijstorten, maar Feyenoord City moet een warmtebedrijf 2.0 worden, zodat voor eens en voor altijd voor iedereen duidelijk moet worden dat de maximale investering in Feyenoord City 135 miljoen euro bedraagt’’, aldus Verkoelen.