mainImage

Als fietsende raadsleden de weg kwijt zijn? Bel 14010

Karremans en Vonk
19 juli 2022, 16:18 uur
Politiek, IJsselmondeNieuws, Echwel Rotterdam

door Jan D. Swart

Als het Rotterdamse raadslid Tjalling Vonk van de ChristenUnie zelf tot de fietsers behoort die met grote regelmaat in het Schiebroeksepark de weg kwijt is en zich tussen de wandelaars en Schotse Hooglanders wanhopig afvraagt hoe hij zijn geplande route zou kunnen vervolgen, is hij intussen via de mobiliteitsdeskundigen van de wethouder niet veel dichter tot een oplossing gekomen. Gebleken is namelijk dat de verkeersinformatie die commerciële providers aanbieden in navigatie-apps als dienst niet wordt aangeboden voor fietsers. Volgens wethouder Karremans beperken providers zich voor langzaam verkeer tot het tonen van statisch kaartmateriaal dat laagfrequent wordt geactualiseerd en daardoor tijdelijke afsluitingen meestal niet weergeeft.

Een zich tureluurs zoekende Fries als Tjalling Vonk zal daarom voorlopig de weg moeten blijven vragen, want hij lijkt bovendien vooralsnog de enige. De Groene Boog, die de spil in het web is als het gaat om de mensen uit en thuis te brengen, heeft de rechercherende wethouder namelijk gemeld dat er geen signalen zijn ontvangen van ontbrekende borden op de omleidingsroutes die zijn ingesteld voor fietsers.

De strekking van het antwoord van Karremans op de verdwaalvraag van Vonk is dat dit ook logisch is. ‘’Want de aannemer plaatst de tijdelijke borden en controleert direct na plaatsing of deze op de juiste plaats staan’’, leest Vonk. ‘’En die controle wordt op regelmatige basis uitgevoerd zolang de tijdelijke verkeersmaatregel van kracht is. Daarnaast wordt door de gemeente als wegbeheerder de plaatsing van tijdelijke borden gecontroleerd, zowel direct na plaatsing als ook daarna steekproefsgewijs. Op signalen dat bebording ontbreekt of niet in orde is, ook als deze van weggebruikers komen, onderneemt de aannemer hierop actie.’’

Dus waar Vonk nu telkens verdwaalt, blijft vooralsnog een raadsel voor Karremans. Wel heeft hij nog een slottip in petto voor het raadslid in nieuwe voorkomende gevallen. ‘’De gemeente is altijd bereikbaar via het servicenummer 14010.’’ Dus ook vanuit het Schiebroeksepark.