De EU zit de Rotterdamse haven op de huid

24 March 2023, 06:05 uur
Politiek
mainImage

De haven van Rotterdam krijgt er weer een controlemechanisme bij, want nieuwe regels voor grote container- en passagiersschepen boven de 5000 GT (bruto ton) moeten de verduurzaming van de Europese scheepvaart gaan stimuleren. Het is een besluit van het Europees Parlement aangezien juist zij het grootste deel van de CO2-uitstoot voor hun rekening nemen. Het doel is om de uitstoot van broeikasgassen in de maritieme sector voor 2050 aanzienlijk te reduceren.

Met de verscherping van de regels wordt invulling gegeven aan de Green Deal en de Europese Klimaatwet. De Rotterdamse Europarlementariër Caroline Nagtegaal (VVD), liberale transportspecialist en medeonderhandelaar op dit dossier, wrijft zich ermee in haar handen. “Het is een routekaart voor schoner maritiem transport. Daarmee geeft de EU duidelijkheid over de koers naar emissievrij varen en de manier waarop klimaatdoelstellingen kunnen worden gehaald. Door gebruik te maken van walstroom en schone brandstoffen kunnen emissies in de havens worden gereduceerd. Daarnaast blijft een grote rol weggelegd voor (bio- en synthetische) LNG in de transitiefase die de sector nodig heeft om dat emissievrije eindstation in 2050 te bereiken, zonder schipbreuk te lijden in het zicht van de haven.”

Een belangrijk onderdeel van het voorstel zijn de broeikasgasreductiepercentages. Dit zijn percentages die mettertijd stijgen en reders stimuleren om duurzamere alternatieven te kiezen, waarbij de rol van LNG en de duurzamere bio- en synthetische varianten behouden blijven. Want hoewel veelbelovende brandstoffen als waterstof, methanol en ammonia volop in de ontwikkelingsfase zitten, zijn deze schone alternatieven momenteel nog niet op grote schaal beschikbaar en mist de essentiële bunkerinfrastructuur om de overstap te maken. Daarom is een transitieperiode met ruimte voor overgangsbrandstoffen noodzakelijk. Op termijn kunnen vervolgens andere alternatieven, zoals waterstof, methanol of ammonia, oplossingen bieden op het moment dat deze marktklaar zijn.