mainImage

Gebouwen Oost-Sidelinge staan te lang leeg

22 juni 2022, 12:59 uur
Politiek, IJsselmondeNieuws, Echwel Rotterdam

De Rotterdamse fracties van de PvdA en ChristenUnie zeggen met verschillende buurtbewoners te hebben geconstateerd dat de leegstand aan de Oost-Sidelinge voor achteruitgang van de leefbaarheid in de wijk zorgt. Gebouwen zitten onder de graffiti en voortdurend probeert de jeugd in de vier lege gebouwen te klimmen.

De raadsleden Engberts en Vonk Bewoners willen van de nieuwe bouwwethouder Zeegers een statusupdate inzake de herontwikkeling. Bovendien vinden ze het vreemd dat de bewoners nu al uit huis gezet zijn, terwijl de plannen voor herontwikkeling kennelijk nog op de tekentafel liggen.

‘’Het langer leegstaan van de panden aan de Oost-Sidelinge is niet alleen nadelig voor de leefbaarheid. Nog zonder dat er blijkbaar concrete plannen zijn, zijn maar liefst 144 woningen aan de woningvoorraad onttrokken, terwijl de mensen er tot voor kort met plezier woonden. Met de torenhoge en verder stijgende bouw- en grondstofprijzen is langer wachten ook nog eens heel duur, terwijl we op deze locatie juist 150 sociale basiswoningen willen bijbouwen’’, aldus Engberts, die van Zeegers een verklaring wil over het beleid van haar voorganger.

De gebouwen aan de Oost-Sidelinge zijn van kort na de oorlog. Ze vallen onder de snelheidsbouw in de wederopbouwperiode, waren klein en gehorig. Bovendien op veel te korte afstand van de rijksweg.