Geheim stuk over de Wijken in Balans

19 October 2021, 12:59 uur
Politiek
mainImage

door Kees Jonker

Wie zin heeft, kan lezen welke afspraken Woonstad Rotterdam, Havensteder, Woonbron en Vestia met de gemeente hebben gemaakt om het aantal sociale huurwoningen in de slechtste wijken van deze vier corporaties te laten afnemen. Ze staan in de niet-openbare bijlagen bij de Bestuurlijke Overeenkomst Wijken in Balans. Op het stadhuis gebruikt men daarvoor een afkorting: de BOK. De drie bijlagen beslaan in totaal 19 pagina's.

De ondertekenaars van de BOK vinden een drastische afname van de goedkoopste sociale woningvoorraad wenselijk. Daarmee worden - zoals zij dat noemen - de wijken meer 'in balans' gebracht. Het komt er, kort samengevat, op neer dat er minder woningen zullen zijn voor de minderdraagkrachtigen. Deze worden in de gemeenteraad 'arme drommels' genoemd. Voor hen in de plaats moeten, volgens gemeente en de corporaties, Rotterdammers terugkomen met een dikkere portemonnee.

Aan de vooravond van de behandeling van de Voortgangsrapportage 2022 over de Woonvisie zou het logisch zijn dat de gemeenteraad de door Dagblad010 gepubliceerde geheime bijlagen betrekt bij het bespreken van hoe verder met het Rotterdamse bouwbeleid. Het is echter nog maar de vraag of dat gebeurt.

EInd deze maand gaan de lokale politici weer hun potje 'woonvisieën'. Eerst in de gemeenteraadscommissie bouwen en wonen op 27 oktober. In november staat het op de agenda van de gemeenteraad. Klik op onderstaande link en u ziet de volgens de gemeente niet-openbare bestuurlijke overeenkomst Wijken in Balans.  

https://1drv.ms/b/s!At-z-XCcQhBOgcleHFmW42xjNch_ng