Dagblad010 | GroenLinks: Volkshuisvestingsfonds naar Rotterdam
mainImage

GroenLinks: Volkshuisvestingsfonds naar Rotterdam

20 november 2020, 10:49 uur
Politiek

De Rotterdamse fractie van GroenLinks wil dat de gemeente Rotterdam zo snel mogelijk een aanvraag indient voor het landelijke Volkshuisvestingsfonds. Het fonds is in het leven geroepen om woningen te verduurzamen, op te knappen en de leefomgeving van bewoners te verbeteren. De eerste aanvraagronde start begin volgend jaar. Raadslid Astrid Kockelkoren roept in schriftelijke vragen het stadsbestuur op snel te handelen zodat er meer vaart gemaakt kan worden met het verduurzamen en verbeteren van huizen.

Kockelkoren: ''GroenLinks gaat natuurlijk voor het verduurzamen van woningen. Het volkshuisvestingsfonds zorgt ervoor dat dit betaalbaar blijft voor alle bewoners, dat is waar wij ons altijd hard voor maken. Een duurzaam huis zorgt ook voor een lagere energierekening. Dat levert winst op voor zowel de bewoners als het klimaat: een win-winsituatie. De uitdaging is in Rotterdam groot; met steun vanuit het Rijk kunnen we een grote slag maken.''

In het volkshuisvestingsfonds is totaal 450 miljoen euro beschikbaar om kwetsbare gebieden te herstructureren en te verduurzamen zodat deze gebieden leefbaarder en veiliger worden. Hierbij wordt ingezet op het vernieuwen en verduurzamen van voornamelijk particuliere woningen.