GroenLinks wil cruiseschepen weg van Wilhelminakade

28 August 2022, 09:46 uur
Politiek
mainImage
ANP

GroenLinks in Rotterdam wil op termijn af van de cruiseschepen op de Wilhelminapier. Dat blijkt uit het schriftelijk bezwaar van raadslid Morkoç tegen het voorsorteren op de aanleg van walstroom ter plekke zonder dat hierover met de gemeenteraad is gediscussieerd.

‘’De komst van walstroom op de Wilhelminapier heeft verregaande gevolgen. In dit stadium kiezen voor een locatie zet bepaalde pad-afhankelijkheid in werking. Dit wil zeggen dat een cruiseterminal, wanneer gevestigd, naar alle waarschijnlijkheid niet meer weg zal gaan. De keuze heeft dus grote gezondheids- en milieueffecten en kan simpelweg niet alleen genomen worden door het college, dit moet een raadsbesluit zijn’’, vindt Morkoç.

GroenLinks is niet tegen walstroom. Zelfs pro, maar dan op de Maasvlakte en zeker niet op de Wilhelminakade. Mina Morkoç wil daarom een totale documentatie over de posities in het havengebied. ‘’Om op de locatie Wilhelminakade te komen moeten cruiseschepen door dicht bewoond gebied varen, met alle uitstoot, vervuiling en gezondheidsgevolgen van dien. Het af- en aanmeerproces van cruiseschepen gaat gepaard met enorme luchtverontreiniging. Ook als er walstroomvoorzieningen aanwezig zijn. Daarnaast zal de extra verkeers- en recreatiedrukte op en rond het schip een enorme last vormen voor het al dichtbevolkte gebied.’’

In een brief aan havenwethouder Simons wijst GroenLinks er maar weer eens op dat cruiseschepen grootvervuilers zijn. Volgens berekeningen van CE Delft stoot één cruiseschip evenveel zwaveldioxide uit als minimaal 7 miljoen auto’s. ‘’En dit is een conservatieve schatting’’, aldus Morkoç. ‘’Het daadwerkelijke aantal kan oplopen tot 37 miljoen auto’s. Daarnaast wijst recent onderzoek van de universiteit van Exeter uit dat een groot cruiseschip een CO₂ uitstoot heeft gelijk aan die van 12.000 auto’s.’’