Leefbaar krijgt eindelijk antwoord over onjuiste klachtencijfers

28 July 2022, 11:10 uur
Politiek
mainImage
RTHA

Ook de gemeente Rotterdam kan niet garanderen dat er geen automatisch gegenereerde klachten binnenkomen op de website van de DCMR over overlast van het vliegverkeer op Rotterdam The Hague Airport. Deze melding van mobiliteitswethouder Karremans, die recent het luchthavendossier overnam van zijn GroenLinks-voorganger Bokhove, hakt er zwaar in, want dat betekent dat de tegenstanders van de luchthaven – overigens buiten hun schuld om – heel lang gebruik hebben gemaakt van incorrecte cijfers.

Omdat die vrees al langer bestond wilde Leefbaar-raadslid Van Drunen daarover in januari al hom of kuit. Maar het antwoord bleef onder de vorige wethouder van GroenLinks heel lang uit en kwam uiteindelijk helemaal niet. Nu wel onder Karremans van de VVD, die bovendien bevestigt dat DCMR momenteel de mogelijkheid onderzoekt om een CAPTCHA' te integreren in het meldingssysteem. Met een CAPTCHA is het niet meer mogelijk om automatische meldingen te generen doordat er een menselijke handeling verricht moet worden om de melding in te dienen.

Karremans: ‘’Wij hechten belang aan goede adviezen over overlast door vliegverkeer en mogelijkheden om die te verminderen en hebben dus belang bij goede, representatieve en objectieve rapportages.’’

Ook schrijft hij aan Van Drunen: ‘’Geautomatiseerde klachten kunnen de geloofwaardigheid van de rapportages negatief beïnvloeden doordat deze meldingen de belangen schaden van normale (handmatige) meldingen van andere bewoners. Geautomatiseerde "klachten" verstoren namelijk de signaalfunctie van meldingen over overlast. Bij de analyse wordt onderzoek gedaan naar mogelijk geautomatiseerde meldingen. Door bij de analyse dergelijke meldingen eruit te filteren en te werken met een representatieve dataset kan er alsnog een gedegen advies worden gegeven.’’