Lokale besturen kunnen digitaal beslissen

7 April 2020, 17:07 uur
Politiek
mainImage
Gemeente Rotterdam

Gemeenten, provinciale staten, waterschappen en de BES-eilanden kunnen vanwege de coronacrisis de komende tijd digitaal vergaderen en besluiten nemen. De Eerste Kamer stemde dinsdag in met een wetsvoorstel dat dat mogelijk maakt.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, adviseert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu iedereen zo min mogelijk het huis te verlaten. Het kabinet wil daarom lokale besturen, en Bonaire, Sint Eustatius en Saba de mogelijkheid geven hun werk digitaal voort te zetten, "om de rechtmatigheid en democratische legitimatie van besluitvorming te kunnen waarborgen".

Als een fysieke vergadering wel mogelijk is, is dat de beste optie, daarover waren vrijwel alle partijen eens. Ook minister Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) geeft hier de voorkeur aan. Tegelijkertijd wordt met het voorstel volgens Knops tegemoetgekomen aan "een diepgevoelde wens" van gemeentebesturen, provinciale staten en waterschappen.

De PVV, Forum voor Democratie en de Partij voor de Dieren waren desondanks kritisch.

De Tweede Kamer stemde vorige week al in met het wetsvoorstel.