Messengeweld onder jeugd in Rotterdam: 4 ton voor foei roepen

16 March 2023, 06:00 uur
Politiek
mainImage

Er blijkt tot nu toe door Rotterdam zo'n 400.000 euro uitgegeven aan de campagne Geweldig Rotterdam om het messengeweld onder jongeren te stoppen. Veel geld. Matig resultaat, vindt Leefbaar Rotterdam.

De gemeente Rotterdam ondersteunt weliswaar lokale ondernemers met voorlichtingsmateriaal, maar het blijft - vooruitlopend op nieuwe wetgeving - bij het zachte verzoek aan handelaren om geen messen te verkopen aan minderjarigen. Dat schiet niet echt op, vindt men bij de Rotterdamse law- and orderpartij. 

Daarnaast organiseert Halt voorlichtingen 'Wapens en Geweld' in het voortgezet en het primair onderwijs. In totaal zijn vorih jaar 67 van deze voorlichtingen gegeven. Evaluatie van deze voorlichtingen wordt alleen per school gedaan, er zijn daarom geen overkoepelende resultaten, zegt burgemeester Aboutaleb.

Er is ook geen nieuw aanspreekpunt ingesteld, terwijl Leefbaar dat wel verzocht. ‘’Jongeren kunnen bij uiteenlopende professionals terecht wanneer zij vragen of zorgen hebben, bijvoorbeeld bij jongerenwerkers, jeugdhandhavers of wijkagenten. Wanneer daar aanleiding toe is kunnen zij jongeren in contact brengen met Slachtofferhulp. Uiteraard hebben de jongerenwerkers en jeugdhandhavers ook een toezichthoudende rol’’, aldus de burgemeester, die zegt dat zowel het jongerenwerk als de jeugdhandhaving is geïntensiveerd, waardoor het toezicht op straat is toegenomen.

Pappen en nathouden, zegt men in Leefbaar-kringen.