Opvang Caribische studenten in Rotterdam zaak voor scholen

14 February 2021, 13:06 uur
Politiek
mainImage
Pixabay
Rechts: wethouder Kasmi

Onderwijswethouder Kasmi wil niet apart met Caribische studenten in gesprek over de blokkades waar zij tegenaan lopen op het moment dat zij in Rotterdam gaan studeren. Kasmi vindt dit in eerste instantie een zaak voor de onderwijsinstellingen.

Zij hebben hem overigens wel toegezegd alle zeilen bij te zetten om die problemen  voor deze specifieke groep op te lossen. Een schakeljaar zou daarbij het ei van Columbus kunnen zijn.

De aandacht voor de kwestie kwam van Denk-raadslid Yigit, die op zijn beurt kennis nam van een rapport van de Nationale ombudsman waarin stond dat jaarlijks 1600 jongeren uit Curaçao, Aruba, St. Maarten en Caribisch Nederland ‘’vol goede moed aan een studie in Nederland beginnen, maar nauwelijks studiekeuzebegeleiding krijgen. Vooraf ook geen BSN, geen recht op een Nederlandse zorgverzekering en onbekend zijn met belastingen en toeslagen.’’

Niet alle 1600 kiezen voor Rotterdam, maar het zijn er genoeg. Echte strakke cijfers ontbreken, maar bij de Hogeschool Rotterdam is een aantal bekend van ongeveer 180 studenten per jaar. 

‘’Een aantal zaken zoals zorgverzekering en BSN moeten studenten al regelen voordat zij ingeschreven staan bij een van de onderwijsinstellingen’’, legt wethouder Kasmi uit. ‘’De Rotterdamse mbo-, hbo- en wo-instellingen informeren aankomende internationale studenten via hun website over studeren in Rotterdam. De instellingen bieden daarnaast op verschillende manieren begeleiding aan deze studenten. Zo is er een introductieweek voor Caribische studenten en zijn er keuzevakken specifiek voor Caribische studenten om hen te ondersteunen bij het studeren in Nederland, zoals  bij Hogeschool Rotterdam 'Vanuit de Antillen in Nederland’. In deze keuzevakken komen thema’s als huurtoeslagen en taalontwikkeling aan bod. Ook wordt begeleiding geboden door middel van een mentor of studieadviseur.’”

Kasmi erkent dat het tijdig bezoeken van open dagen vanaf die afstand (ook financieel) niet mogelijk is en daarmee een handicap.

Op de vraag van raadslid Ygit welke inspanningen hij gaat leveren om de bekendheid met belastingen en toeslagen onder Caribische studenten in Rotterdam te vergroten, antwoordt hij: ‘’ Voor deze zaken is aandacht bij de verschillende keuzevakken of (studie-)begeleiding voor deze studenten. Studenten worden gewezen op de mogelijkheden om een (Caribische) peercoach aan te vragen die kan helpen met deze ondersteuning. Ook wordt gestimuleerd om zich aan te sluiten bij een Caribische studenten- of dansvereniging. In een voorgesteld schakeljaar zouden deze thema’s ook aan bod kunnen komen.’’