mainImage

Raadslid wroet verder in bijstandsfraude door algoritmes

Van Zevenbergen
14 januari 2022, 18:00 uur
Politiek, IJsselmondeNieuws, Echwel Rotterdam

Er bestaat nog altijd onduidelijkheid over de cijfers uit het heronderzoek bijstandsfraude, dat door de gemeente Rotterdam is uitgevoerd naar aanleiding van twijfels over het gebruik van algoritmes. Reden voor SP-raadslid Aart van Zevenbergen om ze alsnog over 2018, 2019, 2020 en 2021 op te vragen en gerangschikt op drie selectiemethodes wil ontvangen. Het gaat hem om (1) thema controles, (2) aselect geselecteerde bijstandsgerechtigden, en (3) bijstandsgerechtigden die zijn geselecteerd aan de hand van het fraude-risicomodel.

Van Zevenbergen is vooral benieuwd naar de bijstandsgerechtigden waarbij het heronderzoek heeft geleid tot een terugvordering of wijziging in de bijstandsuitkering, dan wel een schending van de inlichtingenplicht, of wanneer de hoogte van de bijstandsuitkering moest worden aangepast of stopgezet.

De SP Rotterdam stelde er al eerder vragen over kort nadat Amnesty International de wijze waarop in Nederland algoritmes worden ingezet een ‘schending van mensenrechten’ vond. Als voorbeeld noemde Van Zevenbergen toen de stad Roermond die ‘’blijkbaar als een levend laboratorium gebruikt is om risicomodellen te ontwikkelen.''

Aanvullend wil de SP ook nog weten waarom het bedrijf Accenture gekozen voor de aanbesteding van het fraude-risicomodel? En waarom de waarde van het aanbestedingscontract vastgesteld is op 1 euro?