Rotterdam vreest na 2025 geld tekort te komen

22 March 2023, 06:12 uur
Politiek
mainImage
Rotterdam Branding Toolkit - Guido Pijper

Het gemeentefonds van het Rijk is de belangrijkste inkomstenbron voor Rotterdam. Voor 2023 is € 2,1 miljard aan gemeentefondsmiddelen geraamd. Dat is ca. 48,8% van de totale baten waarvan Rotterdam zijn begroting sluitend moet maken. Tot het gemeentefonds behoren de algemene uitkering, integratie-uitkeringen en decentralisatie-uitkeringen.

Boven de geraamde 2,1 miljard krijgt Rotterdam als gevolg van het huidige regeerakkoord ook gelden uit de nieuwe investeringsfondsen, zoals uit het woning-, klimaat- en stikstoffonds. Hoeveel dat is heeft wethouder Struijvenberg niet bekend gemaakt.  

In het verleden was het zo dat als het Rijk minder te besteden had vervolgens ook het bedrag voor Rotterdam duikelde (de trap-op, trap-af afspraak), maar voor de periode tot en met 2025 is dat accres bevroren en voor gemeenten een stabiele financiering verzekerd. De gemeentefondsuitkering wordt in deze periode alleen bijgesteld voor loon- en prijsontwikkelingen.

Na 2025 wordt er een nieuwe financieringssystematiek voor gemeenten ingevoerd en vreest Rotterdam (bij monde van wethouder Struijvenberg van Financiën) gaandeweg een tekort. ‘’Die onzekerheid maakt het voor Rotterdam lastig om investeringen te doen die na 2025 tot lasten leiden’’, heeft hij de gemeenteraad alvast laten weten.