mainImage

Verdeling geld drugsproblematiek (haven) verlaat

2 augustus 2022, 07:00 uur
Politiek, IJsselmondeNieuws, Echwel Rotterdam

Het ministerie van Justitie & Veiligheid heeft Rotterdam laten weten pas in het najaar een juiste verdeling te zullen maken van de toegezegde 24 miljoen aan structurele middelen voor de aanpak van de drugsproblematiek in de haven van Rotterdam, Schiphol en een drietal andere logistieke knooppunten. Eerder was toegezegd dat dit voor de zomervakantie al in kannen en kruiken zou zijn.

Wel heeft Dilan Yesilgöz-Zegerius als verantwoordelijke minister al in het najaar van 2021 vijf miljoen aan incidentele middelen toegekend, omdat Rotterdam op hete kolen zat. Dat geld is bestemd voor projecten zoals de inzet van technologie, afscherming van data, vergroten van de bewustwording en weerbaarheid van havenprofessionals en een integrale aanpak van uithalers (preventie en repressie). Daar wordt nu uitvoering aan gegeven.

Onbekend is of die 5 miljoen een voorschot is op het deel van de totale pot van 24 miljoen, waarvoor de VVD-minister tegen de aanvankelijke afspraken in nu aan Rotterdam, Schiphol en de overige drie logistieke knooppunten heeft gevraagd om voor 2 september a.s. een conceptplan van aanpak te leveren.


Foto: ANP