mainImage

Vonk (Rotterdam CU) vergeet finaal Jeugdbeschermingsperiode CDA

Eskes (CDA) en Vonk (CU)
21 september 2022, 17:54 uur
Politiek, IJsselmondeNieuws, Echwel Rotterdam

Het Rotterdamse raadslid Tjalling Vonk van de ChristenUnie zegt zich een ongeluk te zijn geschrokken van de bevestiging van de nieuwe zorgwethouder Struijvenberg dat de jeugdbescherming – en met name de onderbouwing van uithuisplaatsingen in Rotterdam-Rijnmond – structureel niet op orde is.

‘’Dat kan niet’’, vindt Vonk, ‘’Dit raakt aan het hart van onze rechtstaat en vraagt snel onze aandacht. Ik wil dat onderwerp dus op de agenda. Ook wil ik een verbeterplan zien en om hoeveel kinderen gaat het.’’

Er spoken Vonk (verrassend?) ineens veel vragen door z’n hoofd. Deze bijvoorbeeld: ‘’Is er net als bij het toeslagenschandaal sprake van een forse oververtegenwoordiging van Rotterdam? En in welke mate is er bij uithuisplaatsingen in Rotterdam sprake van vechtscheidingen, eenoudergezinnen en ouders met een recente migratieachtergrond?’’

Het jeugdbeschermingsvraagstuk, dat een landelijke tendens heeft, ligt actueel op het bord van de nieuwe zorgwethouder Struijvenberg, die er overigens pas afgelopen zomer kennis van heeft kunnen namen.

Het probleem speelt al veel en veel langer. Ook in de periode dat de Rotterdamse fractie van de ChristenUnie – toen nog samen met de SGP – deel uit maakte van het stadsbestuur (2018-2022). Vonk was toen óók fractieleider, terwijl het CDA het zorgpakket (inclusief de Jeugdbescherming) vertegenwoordigde met Hugo de Jonge, Sven de Langen en Christine Eskes, die tijdens deze omissie één voor één een schwung aan hun loopbaan gaven en dus weer vertrokken.

De kritiek op Vonk in politieke kringen is dus: ''Pas nu gaat uw een licht op.''

Zie ook:

https://dagblad010.nl/Politiek/werven-van-jeugdbeschermers-wil-niet-lukken-in-rotterdam