mainImage

VVD-wethouder wil slavernijverleden 'wel wegwerken''

26 mei 2022, 22:43 uur
Politiek, IJsselmondeNieuws, Echwel Rotterdam

Binnen het Stadsprogramma komt er gratis en brede voorlichting over het foute verleden van Rotterdam in het kader van zijn koloniale en slavernijverleden. Ook maatschappelijke en culturele initiatieven zullen daarbij worden gefaciliteerd. Een speciaal platform is daarbij een voorbeeld. Bovendien wil Rotterdam bedrijven betrekken bij de historie.

Hoeveel geld Rotterdam uittrekt om de linkse politiek in de stad (met name PvdA) te pleasen is onbekend. 

Het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam blijft VVD-wethouder Karremans vakmatig opvallend zwaar bezig houden, maar hij voegt er bij de uitvoering van het Stadsprogramma aan toe dat hij in de ambities en toezeggingen over dit thema niet verder kan gaan dan dit jaar (2022*), maar benadrukt wel ‘’het belang van inbedding en continuering van deze activiteiten in de toekomst.’’

Niet alle politieke partijen in Rotterdam denken hetzelfde over het 'omstreden' excuus van burgemeester Aboutaleb (10-12-2021) over het koloniale en slavernijverleden en delen ook niet de standpunten van de VVD-wethouder, maar Karremans vindt ‘’dat erkenning, kennis en bewustwording van dit tijdperk een lange adem vergen. Het kost tijd en geduld om de gevolgen hiervan bespreekbaar te maken. Het effect wordt groter en duurzamer naarmate het langer wordt ingezet en verder wordt ontwikkeld.’’

(2022*) – De huidige wethouder en locoburgemeester Mr. Drs. Vincent Karremans (32) is ook kandidaat-wethouder als de VVD deel uit gaat maken van het nieuwe college van B&W in Rotterdam.