mainImage

Cuypersgenootschap wil huisjes Oude & Nieuwe Kamp verankeren

9 april 2021, 11:33 uur
Rotterdam & Regio

De Stichting het Cuypersgenootschap, een landelijke monumentenorganisatie, heeft een oproep gedaan aan het stadsbestuur van Rotterdam om behoud en bescherming te realiseren van het Oude en Nieuwe Kamp in Hoek van Holland. Volgens de Stichting kan dit door een bestemmingsplan vast te stellen waarbij de indeling van het terrein met de objecten worden verankerd. Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet kan het bestemmingsplan worden omgezet in een omgevingsplan.

‘’Zo blijft het karakteristiek van het recreatieoord in stand’’, heeft secretaris Leo Dubbelaar van Het Cuypersgenootschap laten weten aan wethouder Kurvers. ‘’Wel moet dan bij verkoop van het terrein als voorwaarde worden opgenomen dat er een bestemmingsplan wordt opgesteld waarbij de bestaande kleinschalige bebouwing met huisjes gehandhaafd blijven. Voor enkele oorspronkelijke huisjes kan de monumentenstatus worden aangevraagd met instemming van de gebruiker.’’

Het recreatieoord – in de volksmond Het Oude en Nieuwe Kamp – is 1921 ontstaan toen de gemeente Rotterdam in Hoek van Holland de strandexploitatie van een particulier overnam en het vrij kamperen werd verboden. In ruil daarvoor stelde Rotterdam in 1924 een eenvoudig gemeentelijk kampeerterrein open (Het Oude Kamp). Op het kampeerterrein zorgde de gemeente voor een waterkraan, toiletten en een politiepost, zodat orde en regelmaat konden worden gehandhaafd. Niet lang daarna werden de tenten vervangen door houten huisjes door de “bewoners” van het kampeerterrein om langere tijd aan zee door te brengen. Zo ontstond een houten kampeerstad met familiesfeer.

De Stichting het Cuypersgenootschap refereert in zijn brief aan het stadsbestuur aan de recent nog door het recreatiepark ontvangen oorkonde “Echt Rotterdams Erfgoed”, waarmee het onderdeel werd van het Canon van Nederland.


Foto: Karin Kandt-Reinders