Dagblad010 | Vestia geeft geen houvast voor Schiebroek-Zuid
mainImage

Vestia geeft geen houvast voor Schiebroek-Zuid

Schiebroek-Zuid
21 juli 2021, 23:51 uur
Rotterdam & Regio, IJsselmondeNieuws, Echwel Rotterdam

Woningcorporatie Vestia blijkt haar lesje geleerd te hebben met het plan om de Tweebosbuurt te slopen zonder de bewoners daarbij op fatsoenlijke wijze te betrekken.

Dat valt op te maken uit de geheime Biedingen Prestatieafspraken 2022 Vestia, waarin de corporatie een soort van beterschap belooft.

Citaat: “Gemeente en Vestia werken samen aan het verbeteren van het perspectief van bewoners bij herstructureringsprojecten. Doel is te komen tot een meer integrale en uniforme werkwijze, die voorziet in passende ondersteuning van bewoners tijdens, en een goede nieuwe start na herstructureringsprojecten”.

Dat met herstructurering sloop wordt bedoeld, mag duidelijk zijn. Maar minder duidelijk is waarom Vestia de beloofde beterschap aankondigt in biedingen, die niet openbaar zijn. Met één stap vooruit en één stap achteruit schieten de huurders van Vestia niet veel op.

Voor de bewoners van Schiebroek Zuid geven de geheime biedingen weinig houvast. In deze wijk verhuurt Vestia circa 1000 woningen, waarvan er volgens wethouder Kurvers minimaal 500 tegen de vlakte moeten.

In de biedingen staat weliswaar dat Vestia in 2022 geen sloopprojecten zal starten. Maar dat zegt niets voor 2023.

Vestia wil per 1 januari 2023 doorgaan als louter Rotterdamse corporatie. En haar bezit in Den Haag en Zoetermeer-Delft onderbrengen in afgesplitste corporaties.