Vestia maakt Schiebroek Zuid duurder

17 September 2021, 12:00 uur
Rotterdam & Regio
mainImage
Google Maps

Vestia gaat haar goedkope woningvoorraad in Schiebroek Zuid de komende tien jaar nog eens extra verkleinen. 

Uit het niet-openbare deel van de Bestuurlijke Overeenkomst Wijken in Balans 2019-2030 blijkt dat de woningcorporatie sinds 2017 doorpakt met het verminderen van haar goedkoopste huizenbestand in de eind jaren '50 gebouwde wijk. Gaat om woningen met huren tot 680 euro, huidig prijspeil. Dat waren er in 2017 nog 1012.

In 2030 zullen er nog maar 612 van over zijn, als de overeengekomen voornemens bewaarheid worden. In de meest betaalbare categorie, ‘sociaal basis’ genoemd, gaat het derhalve om een daling van 40 procent. 

Het aantal woningen van Vestia met huren tussen de 680 en 752 euro, ‘sociaal plus’ genoemd, zal daarentegen toenemen. 

In 2017 bedroeg dat aantal nog 87 woningen. In 2030 moet dat uitkomen op 205 woningen. 

Vestia is de afname - per saldo 25 procent - van haar sociale voorraad in Schiebroek, achter gesloten deuren, overeengekomen met wethouder Bas Kurvers. 

Ruim nadat de bestuurlijke overeenkomst werd ondertekend, hebben burgemeester en wethouders wereldkundig gemaakt, dat zij voorstander zijn van het halveren van Vestia’s sociale bezit in Schiebroek Zuid. Van de ruim duizend sociale woningen zou er door sloop, renovatie of liberaliseren minimaal 50 procent moeten verdwijnen. Kurvers verkondigde dat in november 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=3CmnwcFckOo&t=16s

Helft van Schiebroek-Zuid gaat plat - YouTube: Vijftig procent van de sociale woningvoorraad van Vestia in Schiebroek-Zuid verdwijnt. Voor vijfhonderd huishoudens is straks geen plaats meer. www.youtube.com

Dagblad010 meldde vorige maand, dat Vestia-directeur Robert Straver daar niet aan mee wil werken. Hij wil zelfs helemaal geen afname van het sociale bezit van Vestia. “Vestia zet erop in dat dit aantal minimaal hetzelfde blijft”, zei Straver. 

In de gemeenteraadscommissie voor bouwen en wonen tast men in het duister over wat er nu precies gaat gebeuren met Schiebroek Zuid. Zie ook: https://dagblad010.nl/Politiek/vestia-tegen-halveren-sociaal-bezit-schiebroek-zuid-