Het Instituut voor Natuureducatie is een initiatief gestart om in samenspraak met gemeenten vóór 2021 honderd zogenoemde tiny forests aan te leggen. Een tiny forest is een dichtbegroeid inheems bos ter grootte van een tennisveld. De Partij voor de Dieren in Rotterdam is daar zó enthousiast over dat fractievoorzitter Ruud van der Velden het stadsbestuur heeft gevraagd dit met hem te delen en de voordelen ervan te onderschrijven.

“Een Tiny Forest is niet alleen een belangrijke plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen’’, vindt Van der Velden. ‘’Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar hier. Meer natuur zorgt voor een gezondere leefomgeving, een natuurlijke leeromgeving voor kinderen en een rustpunt voor buurtbewoners.”

Behalve toegevoegde waarde aan natuur, natuurbeleving en de volksgezondheid, is een tiny forest volgens Het Instituut voor Natuureducatie ook belangrijk voor het tegengaan van hittestress in de stad als gevolg van klimaatverandering, alsmede het vergroten van natuurlijke waterberging om wateroverlast door heftige regenval tegen te gaan. Bomen en planten onttrekken ook nog eens koolstofdioxide aan de atmosfeer.

Ruud van der Velden heeft via twitter al ontdekt dat Barbara Kathmann, de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, die staat te trappelen om te regeren, het initiatief steunt om  versteende wijken open te breken en het groen een plek te geven.

Print Friendly, PDF & Email