mainImage

Steeds meer leegte in de Tweebosbuurt

19 oktober 2021, 13:46 uur
Rotterdam & Regio, IJsselmondeNieuws, Echwel Rotterdam, NieuwsopBeeld

Ondanks vurige pleidooien voor behoud en tegen de sloop van de Tweebosbuurt tijdens de huurdersmanifestatie in het Afrikaanderpark afgelopen zondag, gaat die sloop gestaag door en slaat inmiddels grote gaten in deze buurt. De foto is gemaakt vanuit de Martinus Steijnstraat richting Tweebosstraat met in de verte de recentere nieuwbouwwoningen aan de Christiaan de Wetstraat.

De sloop aan de Hilledijk is inmiddels ook begonnen. Op een andere van de hoek Martinus Steijnstraat met de Hilledijk is toegezegd dat de aanwezige meer dan honderd jaar oude ornamenten met beeltenissen uit de Zuid-Afrikaanse Boerenoorlog worden gespaard. 

Dat geldt ook voor de koppies van Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik in de voorgevel van de woning uit 1904 van bewoonster van het eerste uur mevrouw Pelger en  een eerste steen met tekst van die steenlegging onder die woning. De gespaarde ornamenten en elementen worden te zijner tijd ingepast in de nieuwbouw.


Foto: LMOFOTO